Miljörummet för sorterbart avfall

Hejsan!

Miljörummet för sortering av avfall för medlemmarna i Nyx och Nova är tillgängligt.

Längst bort i garaget mot Varbergsgatan ligger miljörummet för sortering av papper, plast, tidningar, plåt och glas.