Miljörummet för sorterbart avfall

Hejsan!

Miljörummet för sortering av avfall för medlemmarna i Nyx och Nova är tillgängligt.

Längst bort i garaget till höger igenom cykelrummet ligger miljörummet för sortering av papper, plast, tidningar, plåt och glas.

Hushållssopor. restavfall läggs i respektive sopsugslucka.

Övrigt lämnas på Återvinningcentralen

Här är en länk till Kikås Återvinningcentral som ligger 5,5 km från fastigheten.
Här är en länk till Högsbo Återvinningcentral som ligger 8,5 km från fastigheten.