Miljörummet för sorterbart avfall är nu tillgängligt

Hejsan!

Miljörummet för sortering av avfall för medlemmarna i Nyx och Nova är nu tillgängligt.

Längst bort i garaget mot Varbergsgatan ligger miljörummet för sortering av papper, plast, tidningar, plåt och glas.