Överlåtelser

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare 


Överlåtelser ska skickas till;

Brf Nyx

Nabo AB

Banehagsliden 2

414 51 Göteborg

Direkt 031-788 98 59

Växel 031-788 98 50

sandra.back@husjuristerna.se

www.husjuristerna.se

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är
1 120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.