Budget år 2023

Föreningen Håller på med budget för år 2023.

Det kommer att bli en avgiftshöjning på grund av kostnader för el och fjärrvärme har ökat betydligt.

Föreningen skall lägga om ett lån i februari som troligtvis kommer att påverka.

Hälsningar styrelsen