Bredablick Nya fövaltare

Föreningen har bytt teknisk förvaltning från 23-01-01 till Bredablick

Innebär att felanmälningar på lägenheter. kundtjänst telefon 010-177 59 00

www.bredablickforvaltning.se

info@bblick.se

Jour helg och vardagar 16,00-08,30 samma nummer.

O.B.S. Akuta fel som inte kan vänta till dagtid ( vattenläckor och fel som kan få konsekvenser i fastigheten )

Styrelsen