Sopsug för restavfall och matavfall.

Det kan bli problem med sopsugen om det slängs fel saker i sopnedkastet. Ni måste hålla er till soppåsar med "RESTAVFALL" Och bruna påsar för "MATAVFALL" som får plats i röret, görs inte detta kommer det aldrig att fungera som det skall göra och det kommer att bli stopp i röret. Sorterbart avfall. Kartonger, tidningar, plåt, glas och plast hänvisas till miljörummet för sorterbart avfall längst bort i garaget.